နိုဝင်ဘာလအတွက် အကောင်းဆုံး Android နဲ့ iOS ဂိမ်းတွေ

နိုဝင်ဘာလအတွက် အကောင်းဆုံး Android နဲ့ iOS ဂိမ်းတွေ

အခု ဖော်ပြထားတာကတော့ နိုဝင်ဘာလအတွက် အကောင်းဆုံး Android နဲ့ iOS ဂိမ်းတွေဖြစ်ပါတယ်။

1) PAKO Forever

Download Play Store :- https://goo.gl/r6S7qV    iTunes :- https://goo.gl/53G4ep

2) Turret Gunner

 

Download Play Store :- https://goo.gl/QRSeSe    iTunes :- https://goo.gl/PWTCMB

 3) Survival Heroes

Download Play Store :- https://goo.gl/CERKeW    iTunes :- https://goo.gl/HinF59

 4) Badland Brawl

Download Play Store :- https://goo.gl/F7CFK3   iTunes :- https://goo.gl/2io1YG

5) Madout Car Parking (OpenWorld)

Download Play Store :- https://goo.gl/9ixHUV  iTunes :- NA

6) Golf Battle

Download Play Store :-https://goo.gl/5jxQJf    iTunes :- https://goo.gl/rF7BgW

7) Metal Madness

Download Play Store :- https://goo.gl/Wrvc7k    iTunes :-  NA

 

8) Mad Rocket

Download Play Store :- https://goo.gl/hs9dEr   iTunes :- https://goo.gl/YgQb7R

9) Cat Gunner

Download Play Store :- https://goo.gl/P7PQ4Z   iTunes :-  NA

10) Trivia Crack 2

Download Play Store :-  https://goo.gl/P2yqPv  iTunes :- https://goo.gl/dpBx7L

Source : gadgetgig.com

Leave a Reply